Klimatizácie

Plnenie a čistenie klimatizácií. Čistenie ozónom aj chem. prípravkami. Sme certifikované a vyškolené pracovisko oprávnené manipulovať s chladivom R134a.