STK a EK

komplexná realizácia (prevzatie vozidla, absolvovanie kontroly, odstránenie závad
zákazník dostáva auto s protokolmi a nálepkami)
montáž a predaj ťažných zariadení:
zmluvné pracovisko Galia Slovakia, s.r.o.